Normal

Akkerdistel
Meulenweg Zandhuizen, juli 2019

Normal

Boomstronken Zandhuizerweg 18
Zomer 2019

Normal

Oldernaes Gård 01, augustus 2018

Normal

Oldernaes Gård 02, augustus 2018

Normal

Oldernaes Gård 03, augustus 2018

Normal

Oldenaers Gård 04, augustus 2018

Normal

Zadelzwam, augustus 2017

Normal

Berkenbos In Senja, augustus 2017

Normal

Berkenbos in Senja II, augustus 2017

Normal

Bomen in Hollum,
maart 2018

Normal

Regendruppels, 2017

Normal

Bloemen, 2017

Normal

Melkdistel, 2017

Normal

Wollegras, 2017

Normal

Wollegras, 2016

Normal

Zeewier op steen, 2016

Normal

Zeewier op steen II, 2016

Normal

Zeewier op steen III, 2016

Normal

Zeewier op steen IV, 2016

Normal

Gespleten boomschors, augustus 2017

Normal

Elvmøtheia, 2015

Normal

Boomschors, 2015

Normal

Akkerdistel, 2012

Normal

Paardenbloemen, 2012

Normal

Koe met kalveren, 2011

Normal

Corsica 2016